The Civilianization of War

and the Lausanne Treaty of 1923

  • museumcafé
  • lezing

Over

Op 24 juli 1923 werd in het Zwitserse Lausanne het laatste verdrag getekend waarmee de vijandelijkheden van de Grote Oorlog officieel werden beëindigd. Dat verdrag sloot een decennium van geweld af. Het legde de grenzen van het huidige Griekenland en Turkije vast en markeerde het begin van een nieuwe fase in hun geschiedenis. 

Jay Winter is emeritus hoogleraar geschiedenis Charles J. Stille aan Yale University, en vertelt in zijn lezing

The Civilianization of War
and the Lausanne Treaty of 1923

over wat er die dag écht gebeurde. Het vastleggen van de Grieks-Turkse grens ging immers gepaard met de verplichte bevolkingsuitwisseling van bijna twee miljoen mensen. Daarmee introduceerde dit verdrag in het internationaal recht een definitie van burgerschap die niet werd bepaald door taal of geschiedenis of etniciteit, maar door religie. Dat een oorlog kon beëindigd worden met de uitwisseling van burgers, zou later in de 20ste eeuw - en vandaag nog altijd opnieuw - een precedent vormen voor 'zuiveringen' en zo, voor nieuw geweld.

programma

  • verwelkoming en inleiding door Pieter Trogh
  • lezing door Jay Winter
  • receptie

praktisch

12 oktober 2023
om 19.30 uur
Museumcafé
voertaal: Engels

inschrijven

---ooo---

Van 15 tot 19 uur organiseert IFFM in de leeszaal van het kenniscentrum zijn jaarlijkse boekenverkoop. Dit jaar gaat de opbrengst daarvan naar de verdere van restauratie van Yorkshire Trench & Dugout.

lausanne