educatief aanbod 16-18 jaar

in de klas

vooraf

Kom je als leerkracht met een klasgroep? Vergeet dan niet om jullie bezoek te reserveren. Op vertoon van de bevestiging van je aanvraag kun je je bezoek gratis komen voorbereiden, of een afspraak maken met de educatieve dienst om je eigen ideeën of voorstellen te bespreken.

BEZOEK AANVRAGEN

educatief pakket

Met deze bundel kun je als leerkracht je bezoek aan het museum en de Westhoek voorbereiden. De bundel bevat praktische tips en historische achtergrondinfo, en duiding bij de educatieve aanpak en de visie van het In Flanders Fields Museum.

DOWNLOAD

binnen

kijken en (in)zien

De tentoonstelling leent zich ertoe om je leerlingen met een werkblad zelfstandig op verkenning te laten gaan. Het werkblad stelt vragen over wat er in het museum te zien is, maar nodigt ook uit om verder te denken. De oplossing kun je hier aanvragen.

DOWNLOAD

kijken en luisteren

Met de audiogids bezoeken je leerlingen zelfstandig de tentoonstelling. De basistour doorloopt de tentoonstelling in 40 opeenvolgende luisterpunten. Maar wie hongert naar meer, vindt onderweg extra informatie of duiding bij 31 voorwerpen en thema’s.

€ 2 /pp.

fragment basistour >
fragment verdiepingstour >

RESERVEREN

begeleid bezoek

Met een stil gidssysteem neemt een educatieve begeleider je klas op sleeptouw door het museum. De rondleiding duurt één uur, maar voorzie zeker nog wat tijd om daarna het museum op eigen houtje verder te verkennen.

€ 55

RESERVEREN

de Grote Oorlog

Tijdens deze workshop worden een aantal thema's uit het museum verder uitgediept. Concrete affiches, foto's, voorwerpen en getuigenissen roepen vragen op en wijzen antwoorden aan. Wat is en hoe werkt propaganda? Hoe evolueerde het wapengebruik, en welke rol speelden wetenschappers daarin? En komen we vandaag wel op voor vrede?

€ 35

RESERVEREN

oorlog en trauma

Beeldmateriaal, getuigenissen en objecten schetsen de evolutie van de medische zorg in oorlogstijd. De improvisatie en chaos van de beginperiode staat in schril contrast met het latere industriële karakter van de oorlog. Wapens worden op punt gesteld om nog meer ellende aan te richten. Behalve fysieke verwondingen veroorzaakt de oorlog ook psychisch lijden. In die totale oorlog worden zelfs burgers meegesleurd en uiteindelijk de hele samenleving vernietigd.

€ 35

RESERVEREN

stellingenoorlog

Om aan het oorlogsgeweld en de terreur te ontkomen, vluchtten in oktober 1914 anderhalf miljoen Belgen (een vierde van de bevolking) naar Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Quotes, beeldfragmenten, en getuigenissen dagen leerlingen uit om keuzes te maken en stelling te nemen. In een groepsgesprek worden de ingenomen standpunten daarna beargumenteerd, verdedigd, genuanceerd of weerlegd.

€ 35

RESERVEREN

dagtrip

the Salient Illustrated

De Britse cartoonist Dave Chisholm maakte een grote landschapsillustratie van het noordelijke slagveld van de Ieperboog. Ruim honderd ijverige soldaten schetsen een levendig beeld van hun bedrijvigheid in oorlogstijden. In het midden van het tafereel ligt de authentieke en bewaard gebleven Yorkshire Trench & Dugout. Tijdens deze daguitstap brengen historische foto's, ooggetuigen en archeologische vondsten die beeldrijke interpretatie terug naar de werkelijkheid.

10.00 uur: geleid museumbezoek
11.00 uur: individueel vervolgbezoek
11.30 uur: lunch
12.30 uur: bezoek aan Essex Farm Cemetery
13.00 uur: workshop bij Klein Zwaanhof
14.00 uur: begeleide wandeling
- 2 km in de noordelijke Ieperboog
- foto's & detailtekeningen m.b.v. tablets
- bezoek aan Colne Valley Cemetery
- bezoek aan Caesar's Nose
- bezoek aan Yorkshire Trench & Dugout
16.00 uur: einde

€ 160 (< 25 pers. met 1 begeleider)
€ 320 (26 < 50 pers. met 2 begeleiders)
museumbezoek & lunch niet inbegrepen

RESERVEREN

van front naar hospitaal

Toen het bij de militaire overheid doordrong dat de oorlog veel slachtoffers zou eisen, werd de organisatie van de medische dienst beter en meer georganiseerd. Beeldmateriaal, getuigenissen en objecten maken die evolutie van de medische zorg inzichtelijk. De hulpverlening was in belangrijke mate ook een kwestie van transport. Gewonden werden van het front via tussenliggende hulpposten naar hospitalen in het achterland gebracht. Langs die evacuatieroutes zijn begraafplaatsen daarvan de laatste stille getuigen.

10.00 uur: workshop 'oorlog & trauma'
11.00 uur: geleid museumbezoek
12.00 uur: lunch
13.00 uur: begeleide bustocht
- 42 km
- Hill 60 & Caterpillar
- Railway Dugouts Burial Ground
- Hop Store Cemetery
- Lijssenthoek Military Cemetery
16.00 uur: einde

€ 195 (< 25 pers. met 1 begeleider)
€ 285 (26 < 50 pers. met 2 begeleiders)
museumbezoek & lunch niet inbegrepen

RESERVEREN

terug naar de bron(nen)

In het kenniscentrum van het museum wachten duizenden historische bronnen op ontginning. Het zijn dagboeken, verslagen, foto's en brieven, en een ruime bibliotheek historische werken. Met een selectie daarvan zoekt jouw klas enkele menselijke histories uit de oorlogsgeschiedenis van Ieper bij elkaar. In de namiddag neem je het gedane onderzoek mee tijdens een begeleide stadswandeling. Onderweg kunnen de leerlingen zélf alle bovengehaalde verhalen aan precieze plaatsen in de stad teruggeven.

10.00 uur: bronnen-onderzoek (kenniscentrum)
11.30 uur: museumbezoek
13.00 uur: lunch
14.00 uur: stadswandeling
- haltes volgens de onderzochte bronnen
- verslaggeving door de leerlingen
16.00 uur: einde

€ 140 (< 25 pers. met 1 begeleider)
€ 280 (26 < 50 pers. met 2 begeleiders)
museumbezoek & lunch niet inbegrepen

RESERVEREN

burgerleed

Waar een oorlog losbarst, zijn burgers altijd en overal de eerste slachtoffers. Tijdens een stadswandeling doen de vroegere inwoners van Ieper -of de vluchtelingen die toen in of rond de stad strandden- hun verhaal. Jouw leerlingen verwerken dat tot een Breaking News reportage. Daarna neemt de Syrische burgerjournaliste Waad al-Kateab micro en camera van hen over in de documentaire For Sama. Die ene oorlog die een einde zou maken aan alle andere kon zijn belofte allerminst waar maken: voor burgers blijft hetzelfde leed zich telkens weer herhalen.

10.00 uur: gericht individueel museumbezoek
11.30 uur: nabespreking
12.00 uur: lunch
13.00 uur: stadswandeling
14.00 uur: Breaking News
14.45 uur: documentaire 'For Sama'
16.30 uur: nabespreking
17.00 uur: einde

€ 175 (< 25 pers. met 1 begeleider)
€ 350 (26 < 50 pers. met 2 begeleiders)
museumbezoek & lunch niet inbegrepen

RESERVEREN

buiten

begeleide tochten

stad in oorlog

Vanaf midden oktober 1914 werd Ieper onophoudelijk beschoten. Honderden inwoners en tientallen hulpverleners moesten zich behelpen in moeilijke omstandigheden. Begin mei 1915 werd de burgerbevolking verplicht om de stad te verlaten en werd Ieper een groot militair knooppunt op de weg van of naar het front. Enkele soldaten en burgers die hun ervaringen neerschreven, stippelden op die manier ook deze stadswandeling uit.

€ 70

RESERVEREN

kuitenbijters

Een loopgravenoorlog heeft alles te maken met het landschap. Kleine of grotere hoogteverschillen maken meteen ook het verschil uit tussen zien of gezien worden. Fietsen is de ideale manier om dat aan den lijve te ervaren. Van maart tot en met oktober, en als je minimaal drie uur voorziet, werkt de educatieve dienst graag een gepast traject voor je uit, al dan niet met een picknick-halte onderweg.

vlog >

€ 105 (€ 35 per extra uur)

RESERVEREN

een multiculturele oorlog

De oorlog bracht in de Westhoek bevolkingsgroepen uit alle werelddelen samen. Zelfs als ze aan dezelfde kant stonden, werden ze daarom nog niet altijd gelijk behandeld. Uit hun eigen cultuur brachten ze ook hun eigen (religieuze) gewoontes mee. Meer dan eens trokken de plaatselijke inwoners grote ogen en het samenleven liep af en toe niet van een leien dakje.

vlog >

18 km, met o.a.
- Bedford House Cemetery
- Hill 60 & Caterpillar
- Nécropole St. Charles de Potyze
- Menin Gate Memorial

€ 105

RESERVEREN

de geest in de fles

Hoewel internationale afspraken dat verboden, ging de oorlog ook de chemische toer op. Ieper is de plaats waar op 22 april 1915 voor het eerst in de geschiedenis gifgas werd ingezet. In de frontsector waar dit gebeurde, laten we soldaten aan het woord. Maar ook burgers kunnen meespreken van dit wapen dat niets of niemand ontziet.

vlog >

29 km, met o.a.
- New Irish Farm Cemetery
- Yorkshire Trench & Dug-out
- Steenstraat monument
- Soldatenfriedhof Langemark

€ 105

RESERVEREN

grote oorlog, kleine vrede

Met Kerstmis 1914 kwamen her en der langs de kilometerslange frontlijn soldaten uit hun loopgraven om in het niemandsland te verbroederen. Vriend en vijand stelden vast dat ze meer gelijkenissen deelden dan verschillen. In de daaropvolgende oorlogsjaren volgden geen bestanden meer, maar wel nog heel wat kleine vredes.

vlog >

29 km, met o.a.
- Pool of Peace
- Xmas Truce Memorial
- Ploegsteertbos
- Island of Ireland Peace Park

€ 105

RESERVEREN

het einde van een oorlog

Na de oorlog komt de noodzakelijke verwerking van die oorlog. De begraafplaatsen en monumenten in de Westhoek zijn daarvan een essentieel onderdeel. Enerzijds lenigden zij een onmiddellijke grote nood, maar anderzijds weerspiegelen ze ook de manier waarop men de oorlog wilde herinneren. Zijn het vredes- of oorlogsmonumenten?

vlog >

37 km, met o.a.
- New Irish Farm Cemetery
- Soldatenfriedhof Langemark
- Tyne Cot Cemetery
- Nécropole St. Charles de Potyze
- Menin Gate Memorial

€ 105

RESERVEREN

op verkenning

"I must go over the ground again," schreef Edmund Blunden in zijn memoires. Dat is vandaag nog altijd een uitnodiging om zelf het voormalig oorlogslandschap in te trekken. Onderstaande werkbladen kunnen je helpen op die verkenningstocht.

Menenpoort

Werkblad voor een bezoek aan de Menenpoort.

DOwNLOAD

een Britse begraafplaats

Werkblad voor een bezoek aan een Britse begraafplaats (er wordt niet ingegaan op een welbepaalde site).

DOwNLOAD

St-Charles-de-Potyze

Werkblad voor een bezoek aan de Franse militaire begraafplaats van Ieper (Zonnebeekseweg, 8900 Ieper).

DOwNLOAD

Soldatenfriedhof Langemark

Werkblad voor een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats van Langemark (Klerkenstraat, 8920 Langemark-Poelkapelle).

DOwNLOAD

Landscape Voices

Op deze lusvormige fietstocht in het landschap van de Eerste Wereldoorlog kom je langs vijf of zes stopplaatsen in Ieper. Onderweg wakkeren interactieve opdrachten en dilemma's jouw groep aan om te reflecteren en discussiëren.

De hele tocht wordt begeleid door een eenvoudige app die alle deelnemers vooraf op hun smartphone installeren.

> infobundel

GOOGLE PLAY