Werking

Collectiebeheer

De standplaats van de objecten in het depot wordt beheerd via barcodes. Die worden samen met het objectnummer op zuurvrije labels geprint en met zuurvrij katoenlint aan het object bevestigd. Alle rekken in het depot hebben eveneens een barcode. Door de barcode van de objecten te linken aan de barcodes van de rekken, zijn alle voorwerpen altijd terug te vinden.

Verpakken

Om de objecten zo goed mogelijk te bewaren, is een aangepaste verpakking onontbeerlijk. De kwetsbaarheid van het object, het vermijden van spanningen op zwakke punten en contact met schadelijke oppervlakken, en voldoende luchtcirculatie zijn factoren die hierbij een rol spelen. Maar ook het algemene omgevingsklimaat (luchtvochtigheid en temperatuur) is uiterst belangrijk.

Fotografie

Kwalitatieve digitale foto’s van elk stuk uit de collectie zijn essentieel voor de registratie en de ontsluiting. Een goede foto geeft meteen informatie over het object en over de toestand waarin het verkeert. Bovendien zijn de foto's bruikbaar voor publicatie.

BEELDMATERIAAL AANVRAGEN

Onderzoek

In het depot is een werkruimte waar onderzoek van objecten mogelijk is. Een aanvraag voor onderzoek wordt voorgelegd aan het Directiecomité. Bij een positief advies worden praktische afspraken met de depotbeheerder gemaakt.

Bruiklenen

Het museum wordt druk gesolliciteerd voor bruiklenen door binnen- en buitenlandse instellingen. De toelatingsvoorwaarden zijn streng, in het belang van het objecten. Op zijn beurt speurt ook het In Flanders Fields Museum speurt in de collecties van andere instellingen om tijdelijke tentoonstellingen te verrijken.

BRUIKLEEN AANVRAGEN

Conservatie

Verschillende technieken worden ingezet om de bewaring van objecten te verzekeren. Droogreinigen en ontstoffen (met een borstel of museumstofzuiger) worden door de depotbeheerder zelf uitgevoerd. Leer wordt ingevet om het soepel en glanzend te houden. De behandeling van grotere schade wordt toevertrouwd aan gespecialiseerde restaurateurs.

Gebouw

Het depotgebouw is een ontwerp van architecten Claeys-Haelvoet uit Kortrijk. Het werd gerealiseerd dankzij de samenwerking van 3 investerende partners: de stad Ieper, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. De provincie trad op als bouwheer.

Het ontwerp is gespiegeld aan het Deens model: een dikke geïsoleerde buitenschil die invloeden van buitenaf weert, en binnenin een niet-geïsoleerde vloerplaat die temperatuurschommelingen buffert. Geen dure klimaatinstallaties nodig! Het Erfgoeddepot DEPOTYZE werd in mei 2017 bekroond met de Publica Award in de categorie technisch meest vernieuwende, openbare bouwwerk.

Samenwerking met CO7

Het erfgoeddepot is een gezamenlijk depot. De opslagruimte wordt gedeeld met verschillende erfgoedbeheerders uit de regio zuidelijke Westhoek. De helft wordt ingenomen door de collecties van de Stad Ieper, de andere helft is bestemd voor collecties uit de regio, beheerd door CO7.

Daarnaast is het depot ook een erkend onroerend erfgoeddepot voor de opslag van archeologische opgravingsarchieven en architectonische restanten, en een nood- en transitdepot voor tijdelijke bewaring (ramp, dringende restauratie, overlijden van de eigenaar of stopzetting van erfgoedvereniging).

Website CO7