Werking

Collectiebeheer

Er moet er speciale aandacht gaan naar het bijhouden van de standplaats van het object. Zo kan het, wanneer nodig, heel snel teruggevonden worden. Hiervoor werken we met een systeem met barcodes. Deze worden, samen met het objectnummer, afgedrukt op speciale zuurvrije labels. Door deze op een goede manier te bevestigen aan het object, bijvoorbeeld met zuurvrij katoenlint, gaat geen informatie verloren in de toekomst. Alle rekken in het depot hebben eveneens een barcode. Door beide barcodes met elkaar te linken, kunnen we in ons systeem op elk moment te weten komen waar we het stuk kunnen terugvinden.

MEER FOTO'S

Verpakken

Om objecten in opslag in een zo goed mogelijke toestand te houden, is een aangepaste verpakking onontbeerlijk. Bij het verpakken van een object moet er rekening gehouden worden met heel wat verschillende factoren: kwetsbaarheid van het object, vermijden van spanningen op zwakke punten, geen rechtstreeks contact met schadelijke oppervlakken, voldoende luchtcirculatie toelaten om een microklimaat te vermijden... We bekijken ook welk omgevingsklimaat best geschikt is voor het materiaal waaruit het object bestaat: metaal wordt bijvoorbeeld in een drogere omgeving bewaard. Het depot beschikt over een speciale metaalruimte, waar grote metalen objecten in een ruimte met een relatieve vochtigheid van 35% in plaats van 55% bewaard kunnen worden.

MEER FOTO'S

Fotografie

De digitale ontsluiting van de collectie objecten kan maar op een goede manier gebeuren wanneer er kwaliteitsvolle digitale foto’s genomen worden van elk object. Zo krijg je meteen een goed beeld van hoe het object eruit ziet, in welke staat het verkeert en hoe groot het eigenlijk wel is. Er werd gekozen om de foto’s zodanig te maken dat deze ook meteen gebruikt kunnen worden in publicaties indien nodig. Het is dus ook mogelijk om dergelijke foto’s aan te vragen voor eigen gebruik.

BEELDMATERIAAL AANVRAGEN

Onderzoek

Soms is een digitale foto van een object niet voldoende en willen onderzoekers het object in het echt zien. In het depot is een grote werkruimte voorzien met alle voorzieningen om onderzoek te doen op de objecten zelf. Dergelijk onderzoek kan een grote meerwaarde betekenen zowel voor de onderzoeker zelf als voor onze instelling. Dergelijke aanvragen worden eerst voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het In Flanders Fields Museum. Bij een positief oordeel wordt dan verder praktisch afgesproken met de depotbeheerder.

ONDERZOEK AANVRAGEN

Bruiklenen

Ons museum heeft heel wat ervaring met bruiklenen, zowel inkomende als uitgaande. Dit betekent dat binnen- en buitenlandse instellingen bij ons komen aankloppen om één of enkele stukken uit onze collectie in bruikleen te vragen. Ze worden gebruikt voor de verrijking van de tijdelijke tentoonstellingen. Ook het In Flanders Fields Museum zelf gaat speuren in de collecties van andere instellingen en vraagt voor onze tijdelijke tentoonstellingen dikwijls bruiklenen aan. De toelatingseisen zijn streng, maar dit is volledig in het belang van het object. Iedereen streeft immers naar de beste bewaaromstandigheden voor de objecten zodat er geen schade veroorzaakt wordt.

BRUIKLEEN AANVRAGEN

Conservatie

Het is heel goed mogelijk dat, door verschillende omstandigheden, objecten niet in de beste staat verkeren. De medewerkers van het museum zullen zelf een aantal taken voor hun rekening nemen. Objecten worden bijvoorbeeld droog gereinigd: dit is het ontstoffen door middel van een borstel in combinatie met de museumstofzuiger. Leer wordt ingevet met speciaal daarvoor voorziene producten. Zo blijft het soepel en glanzend.

Wanneer er echter grotere schade is en een restauratie nodig wordt geacht, zal er steeds beroep gedaan worden op professionele restauratoren gespecialiseerd in precies die materiaalsoorten.

MEER FOTO'S

Gebouw

Het depot is een ontwerp van architecten Claeys / Haelvoet uit Kortrijk. Het gebouw kwam tot stand door de samenwerking van 2 investerende partners: Stad Ieper en Provincie West-Vlaanderen, met de Provincie als bouwheer.

Bij het ontwerp werd gewerkt volgens het Deens model: een dikke geïsoleerde buitenschil die invloeden van buitenaf weert en binnenin een niet-geïsoleerde vloerplaat die temperatuurschommelingen gaat bufferen. Geen dure klimaatinstallaties nodig! Het Erfgoeddepot DEPOTYZE werd in mei 2017 bekroond met de ‘Publica Award’ in de categorie ‘technisch meest vernieuwende, openbare bouwwerk’.

Erfgoeddepot DEPOTYZE voorzijde

Erfgoeddepot DEPOTYZE achterzijde

800 m² functionele ruimtes

2000 m² opslagruimte

Fotostudio

Koelcel

Kunstenares Stéphanie Leblon maakte een kunstwerk voor het erfgoeddepot: het drieluik “Liquid Times”.

Samenwerking met CO7

Het erfgoeddepot is echter ook een gezamenlijk depot. Dit wil zeggen dat hier opslagruimte is voor erfgoedcollecties van verschillende erfgoedbeheerders uit de regio zuidelijke Westhoek. Het depot wordt voor de helft gebruikt voor de collecties van Stad Ieper en de andere helft is bestemd voor collecties uit die regio. Dit valt onder het beheer van CO7.

Het depot is tegelijkertijd een erkend onroerend erfgoeddepot voor de opslag van archeologische opgravingsarchieven en architectonische restanten.

Daarnaast is het een nood- en transitdepot voor tijdelijke bewaring (ramp, dringende restauratie, overlijden eigenaar of stopzetting van erfgoedvereniging…).

Website CO7