Schenkingen in de vitrine

Een fijne selectie schenkingen uit 2019 en 2020 toont de grote verscheidenheid van de verzameling: van het kleine tot het grote, van het persoonlijke over het kostbare, zowel het unieke als het administratieve. Schenkingen worden zo veel als mogelijk ingezet in de werking van het museum: in de permanente opstelling, in tijdelijke tentoonstellingen, in de educatieve werking en in het kenniscentrum als onderwerp van studie en onderzoek. Allen dragen bij tot een beter inzicht in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Met dank aan alle schenkers!

Een  overzicht van alle schenkingen vind je in het jaarboek.

Familie Jacobs
(B)

Ingekaderd handwerk geborduurd door Guillaume Decat in krijgsgevangenschap in Alten-Grabow (Duitsland). Guillaume droeg het op aan zijn ‘oom en familie’. Oom Frederik stierf in 1919 aan de Spaanse griep en zijn zus Dorothée koesterde levenslang het borduurwerk.

Marc Burny
(B)

Olieverfschets van een begrafenis aan het Belgische front, in 1915 geschilderd door de Belgische kunstenaar Octave Rotsaert. Octave was vrijwilliger en later sergeant bij het tweede Linieregiment. Hij raakte zwaar verwond en werd leraar kunst voor invalide soldaten. Na de oorlog vestigde hij zich als beeldhouwer in Brugge en tien jaar voor zijn overlijden maakte hij het opmerkelijke ruiterstandbeeld van Albert I in Brugge.

Daniël Verfaillie
(B)

Tot 1952 stonden achteraan in de kerk van Hollebeke gedenkplaten voor de omgekomen militairen van de parochie. Op die plaats kwam een gedenkteken met de namen van de slachtoffers en werden de meeste gedenkplaten door de families meegenomen. Drie ervan kwamen terecht op de zolder van het gemeentehuis.

Filip Debaillie
(B)

Mooi bewerkte meelzak omgevormd tot kussen. Deze meelzakken zijn bij uitstek het symbool van de Canadese en Amerikaanse voedselhulp tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook van de Belgische erkentelijkheid daarvoor.

Stefan Enders
(D)

Fotoalbum, twee dagboeken en het 'Eisernes Kreuz' van Fritz Sturm, infanterist gedurende de oorlog. Fritz was twee maal in de streek van Ieper en overleefde de oorlog. Hij overleed in 1961.

Herman Van Goethem 
(B)

Het bijzonder goed bewaarde album van Gentenaar Adrien Bressers verraadt zowel een affiliatie met het 2de Linieregiment als met de artillerie. Het bevat een aantal mooie luchtfoto’s, gemaakt door Belgische en Franse luchtobservatoren, die 'de ogen van het leger' en in het bijzonder van de artillerie waren.

Ann Vileyn
(B)

Mobiel altaartje (o.a. een kleine miskelk, een oliepotje en een hostieschaaltje) dat aan het front gebruikt werd door aalmoezenier Romaan Vileyn uit Esen. Ook zijn broer Maurice was frontsoldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Julian Pukowski
(UK)

Glazen pijpje dat in de ruïnes van de Lakenhallen gevonden werd: ‘1916 AT YPRES IN CLOTH HALL HEAD TOWN HALL’. Hopelijk kan verder onderzoek uitwijzen waar en wanneer dit soort pijpjes in gebruik waren.

Hendrik De Koker(B)

Elegant bewerkte briefopener van Camille Peleman uit Sint-Amands waarop ‘Yser’ te lezen valt. Camille maakte de oorlog bij het 5de Linieregiment mee.

Maurice Cabo
(B)

Prachtig bewerkt bestek dat al heel lang in de familie Cabo aanwezig was. Het zou toebehoord hebben aan een Oostenrijkse of Letse officier.

Ludo Collin
(B)

Inktpotje uit oorlogsschroot en een geldbuidel in parelwerk met Britse en Belgische vlag uit de nalatenschap van een groottante. Haar echtgenoot Georges Leclaire deed dienst tijdens de oorlog bij het Belgisch leger. Twee bewerkte aluminium sigarettendoosjes met de opschriften 'PH Roels-Wanzeele-1918-Souvenir de mon voyage a Lourdes' en 'Dixmude-Loo-Ramscappelle'.

Shirley & Charlie Hartfield (UK)

Dit fijn bewerkt en geborduurd zijden sierdoek is volgens de familieoverlevering meegenomen uit Ieper door Charlie’s grootvader Thomas Keys die de hele oorlog meemaakte.

Marcel Dieryck
(B)

In 1995 ontving het museum van de heer Maes uit Roesbrugge-Haringe een rijke collectie glasplaatjes van het Belgisch front genomen door aalmoezenier Wilfried Bruneel. 25 jaar later schonk Marcel Dieryck een rijke aanvulling: nog meer glasplaatjes, het scheergerief en de verrekijker van de aalmoezenier, zijn volgeschreven dagboeken en zijn eretekens.

Tom Watt
(AUS)

Twee koperen ornamenten meegenomen door Australiër Thomas Henry Watt, 21st Bty. 5th Divisional Artillery.