machinerie van de oorlogsvoering

Honderden voorwerpen geven gestalte aan de machinerie van de oorlogsvoering, in de lucht, op het slagveld, of ondergronds.

In de vitrines voor een imposant kanon liggen ontelbaar veel kleine maar dodelijke projectielen, gevonden op de vroegere slagvelden. Vernieling aanrichten en dood zaaien vanop een (zelfs verre) afstand, bepaalden het onpersoonlijke karakter van de oorlog. Ook mitrailleurs maakten van stormlopen onbegonnen werk. Toch bleven handwapens altijd deel uitmaken van de dagelijkse loopgravenoorlog.

Voor het aansturen van de oorlogsvoering waren communicatie, observatie, luchtfotografie en cartografie van groot belang. Ook het heel eigen instrumentarium dat hiervoor diende, is in de tentoonstelling te zien.

themavitrines langs de zijlijn

Acht vitrines documenteren aspecten die buiten het onmiddellijke vizier van de oorlogsvoering vallen. Voor vluchtelingen zijn doorgangsbewijzen en identiteitspapieren  van levensbelang. Niet weinig soldaten namen uit het puin van Ieper souvenirs mee die vaak pas decennia later werden teruggebracht naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Naarmate de oorlog duurde, resulteerde meer en betere medische zorg in nieuwe instrumenten en hulpmiddelen. Allerlei kleinere voorwerpen die werden gemaakt in krijgsgevangenschap getuigen van het leven in de kampen, terwijl een rustperiode achter het front werd gekenmerkt door eigensoortige activiteiten en benodigdheden.

De themavitrines maken dankbaar gebruik van de reserves of schenkingen, waardoor de opstellingen doorheen het jaar kunnen wisselen.

soldaten als vechtmachines

De uniformen in het museum zijn geen kostuums, maar reële stukken van meer dan een eeuw oud. Samen met de bijhorende uitrusting tonen ze wat soldaat zijn om het lijf had. Wat een militair met zich meedroeg maakte hem tot een complete vechtmachine.

De Britse, Duitse, Franse en Canadese ensembles konden in 2021 worden aangevuld met een Australisch en Belgisch uniform. Het eerste is van een soldaat die al in Gallipoli vocht voor hij naar Ieper kwam. Het Belgische werd gedragen door luitenant Edgard Saey en laat de sporen zien van de verwonding die hem tijdens het bevrijdingsoffensief buiten strijd stelde.

van schatkistjes tot persoonskastjes

In schril contrast met de onmenselijke machinerie van de oorlog staan verspreid in het museum elf persoonskastjes. Ze tonen evenveel kleine verzamelingen persoonlijke bezittingen van verschillende slachtoffers. Jarenlang werden die door nabestaanden als relikwieën gekoesterd voor ze aan het museum werden toevertrouwd.

uit de vitrine gelicht

De medewerkers van het museum halen elk een stuk uit de tentoonstelling, en vertellen in een mum van tijd het verhaal dat daarbij hoort.

uit de vitrine