-

Tanks

in de huiskamer

  • permanente zaal
  • tijdelijke tentoonstelling

Over

De Eerste Wereldoorlog was de eerste geïndustrialiseerde oorlog, waarin de tank een van de nieuwste moderne wapens was. De gepantserde rupsvoertuigen spraken tot de verbeelding, zowel bij soldaten als bij burgers. Op verschillende manieren dook de tank op in de huiskamers aan het thuisfront: via kranten en magazines, maar ook in miniatuurmodel voor propagandadoeleinden, als speelgoed, of verwerkt in allerlei memorabilia. Tijdens het interbellum werd de tank ingezet om de herinnering aan de oorlog levendig te houden.

Hoe dat precies gebeurde, vormt de passie van Guido Deseijn, die een indrukwekkende verzameling over dit onderwerp aanlegde. Meer dan dertig jaar lang ging hij op zoek naar alle mogelijke vormen waarin het nieuwe wapen een brug maakte naar de materiële cultuur van een burgerlijke maatschappij tijdens en na de oorlog. 

Tanks in de huiskamer
tussen propaganda, speelgoed en souvenir

is de eerste grote tentoonstelling over de collectie, die Guido Deseijn in 2020 schonk aan het In Flanders Fields Museum.

Bij deze tentoonstelling hoort een gelijknamige publicatie.

IFFGD 000115.01