Art for Remembrance

In het Europese samenwerkingsprogramma Art for Remembrance zoeken partners uit 15 landen uit wat de rol van hedendaagse kunst kan zijn bij het reflecteren over conflicten in Europa, zowel hedendaagse conflicten als die uit het verleden. Verschillende partners starten daarbij met voorbeelden uit de eigen praktijk als museum, kunstgalerij, universiteit of centrum voor conflictbemiddeling. Het IFFM werkt al 22 jaar aan een programma met residerende kunstenaars. In het midden van de permanente tentoonstelling van het museum, omringd door beelden, objecten en verhalen uit de Eerste Wereldoorlog, creëert elke kunstenaar een nieuw werk dat zijn of haar visie op conflict(en) uitdrukt. Het nieuwe werk hoeft dus helemaal niet over de Eerste Wereldoorlog te gaan, maar de context maakt die oorlog wel zeer aanwezig, waardoor veel kunstenaars WOI wel tot onderwerp nemen of minstens aanraken in hun werk.

Bijdrages van IFFM aan Art for Remembrance:

Op 2 juli 2021 peilden oud-directeur Piet Chielens en wetenschappelijk medewerker Dominiek Dendooven tijdens een webinar over de Artists in Residence (1999-2021) naar de impact van die artistieke ingrepen op het grote museumpubliek.

Op 23 september 2021 was er een publieksmoment met Sammy Baloji (Artist in Residence 2021) en Odette Kudjabo (kleindochter van Albert Kudjabo, een van de Congolezen die tijdens de oorlog in het Belgisch leger vocht en krijgsgevangen werd gemaakt).

Op 24 september 2021 werd tijdens een Field Trip in de Westhoek gekeken hoe kunst kan werken in het hedendaagse herdenkingslandschap van de oorlog.