Bezoek met je klas

"when will we ever learn..."

Pete Seeger

---

Oorlogen staan nooit op zich.
Ze lijken tentakels te bezitten
die schier onmerkbaar doorgroeien,
tot ze elders opschieten
en weer in nieuwe conflicten ontvlammen.

We kunnen het ons niet permitteren blind te zijn
voor de krachten die honderd jaar geleden
de machinerie van het noodlot in gang hebben gezet.
Daarmee zouden we onszelf de mogelijkheid ontzeggen
in het verleden patronen te ontdekken
die ons kunnen helpen lessen te trekken
voor het heden en de toekomst.

Erwin Mortier

De vlogs belichten enkele thema’s uit het museum. Gebruik de filmpjes in je les!

MEER VLOGS

educatief aanbod

Als aanvulling op het museumbezoek biedt de educatieve ploeg tal van activiteiten aan, volgens de leeftijd van je groep.

10 - 12 jaar >

13 - 15 jaar >

16 - 18 jaar >

Het aanbod voorziet mogelijkheden om jullie museumbezoek in de klas voor te bereiden, of om er achteraf op terug te blikken. De dag van je bezoek kun je verrijken met activiteiten binnen- en buiten de museummuren. Voor of na je bezoek is een workshop mogelijk, en met een wandeling, of een begeleide fiets- of bustocht (met eigen fietsen of bus) maak je de dag compleet.

Je keuze uit het aanbod kun je samen met jullie groepsbezoek reserveren, ten minste twee weken voor jullie bezoek.

GROEPSBEZOEK AANVRAGEN

Voor West-Vlaamse scholen is subsidie vanuit de provincie mogelijk.

educatieve dienst & dienst vrede

De educatieve dienst van het In Flanders Fields Museum en de dienst Vrede houden voortdurend een kwalitatieve vinger aan de pols. Workshops worden bijgeschaafd, tochten hertekend of thematisch herwerkt. Blijf je graag op de hoogte van vernieuwde mogelijkheden of tijdelijke aanbiedingen, noteer dan je naam in het adresboek.

EDU-ADRESBOEK

Daarnaast zijn de educatieve dienst en de dienst Vrede ook een luisterend oor voor wie zelf een herinnerings- en of vredeseducatief project op poten wil zetten, ook over de taal- of landsgrenzen heen.

Heb je een idee omtrent een mogelijke tocht, of werk je tijdens je bezoek liever rond een thema dat op school aan bod kwam? Neem dan zeker contact op: in onderling overleg werken we graag aan een aangepast programma.

educatieve dienst
Wouter Sinaeve
Ann-Sophie Coene
Sien Demasure
0032 (0)57 239 452

dienst vrede
Filip Deheegher
0032 (0)57 239 459